In memoriam- Jan Kessels

Zondag 8 juli is ons lid Jan Kessels overleden. Jan was sinds 1960 lid van onze harmonie.

Eerst heeft Jan jarenlang klarinet gespeeld. Toen er een vacature was voor hoboïst heeft hij die uitdaging op zich genomen en is dat instrument gaan leren bespelen. Dit heeft hij gedaan zolang zijn gezondheid het toeliet.

Toen Jan gedwongen werd om te stoppen als actief muzikant, wilde hij wel graag betrokken blijven bij het reilen en zeilen van de harmonie. Daarom bleef hij lid. De laatste jaren vervulde hij de functie van leerling-begeleider, eerst nog bij muziekschool de Meander en later bij de BBGB.

Jan vervulde deze functie met veel toewijding en enthousiasme. Voor talloze leerlingen, maar ook voor de muziekdocenten was hij aanspreekpunt voor alle praktische zaken. Bij de muzieklessen en ook bij de examens was hij altijd aanwezig en wist hij de kandidaten op hun gemak te stellen en een steuntje in de rug te geven, gewoon door er te zijn.

Wij zullen Jan de laatste muzikale eer bewijzen tijdens zijn uitvaart op zaterdag 14 juli.
We houden hem graag in onze herinnering zoals hij op de foto staat die in 2010 gemaakt is, toen hij trots zijn 50 jarig lidmaatschap vierde.

Wij wensen Tiny, Theo, Ilona, Chris, Marjolein, Teun, Guus, Aukje en verder familie heel veel sterkte in de komende tijd.

Bestuur, dirigent en leden
Harmonie De Vriendenkring

Zondag 17 juni tijdens het Well-Lympics concert werd de Harmonie verrast met een bezoek van de V.O.C.
Uit handen van Egbert Jaspers, Marcel van de Ven en Thea Simons mocht voorzitter Herman Stevens een klarinet in ontvangst
nemen die symbool staat voor €3000,00 euro voor de aanschaf van nieuwe instrumenten.
We zijn de V.O. C. erg dankbaar voor deze gulle gift.

Op 14 juni werden de cheques van de Rabobank Clubkas Campagne uitgereikt.
Namens onze harmonie was bestuurslid Corina Mulders en haar zoon en klarinetist Steyn Mulders aanwezig om de cheque ter waarde van €357,94 in ontvangst te nemen.
Wij bedanken iedereen die op ons gestemd heeft!

Wiel Daniels !

In Memoriam- Wiel Daniels

Dinsdagavond 13 maart is ons erelid Wiel Daniels overleden. Wiel werd op 1 juni 1948 op 16-jarige leeftijd lid van de harmonie. Hij zou later dit jaar zijn 70-jarig jubileum gevierd hebben.

Wiel was met hart en ziel muzikant. Een echte koperblazer, zei hij zelf altijd. Hij was altijd in voor een grapje op zijn tijd, maar wist ook wanneer het tijd was om serieus te repeteren en dat deed hij dan ook vol overgave. Toen hij vanwege zijn gezondheid moest stoppen als actief muzikant, viel hem dat erg zwaar. Ondertussen was hij benoemd tot erelid, en die titel nam hij heel serieus en hij was er enorm trots op. Op elk concert en ook nog vaak op de repetities was Wiel een graag geziene toehoorder. En voor speciale gelegenheden heeft hij nog diverse versjes en liedjes gemaakt, een hobby die hem zeer was toevertrouwd!

Wij zullen Wiel de laatste eer bewijzen tijdens de avondmis op zondag 18 maart. We houden hem graag in onze herinnering als de trouwe muziekvriend die hij was, voor jong en oud.

Wij wensen Maria, Angelien, Marcel, Rob, Jacqueline, Rick en Thijs en de verdere familie heel veel sterkte in de komende tijd.

Bestuur, dirigent en leden

Harmonie De Vriendenkring

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Zondag 27 november is ons erelid Rinus van Aerssen overleden. Rinus werd in 1939 op 13-jarige leeftijd lid van de harmonie. Als officiële ingangsdatum van zijn lidmaatschap staat genoteerd: de elfde van de elfde. Toeval? Wij denken van niet..

We herinneren ons Rinus natuurlijk als bestuurslid en commissielid. Zijn onvermoeibare inzet voor bijvoorbeeld de donateursactie en het kienen is legendarisch.

Maar bovenal was Rinus een muzikant. Wij hebben jarenlang van zijn expertise op met name tenorsax mogen genieten.

Toen Rinus het vanwege zijn leeftijd wat rustiger aan ging doen, werd hij benoemd tot erelid. In die hoedanigheid was hij zo vaak mogelijk, ook na zijn verhuizing naar Bergen, aanwezig op concerten en het Caeciliafeest. Om een feestje te vieren, maar ook om de jubilarissen te feliciteren.  We hebben hemzelf in 2014 nog mogen onderscheiden voor zijn 75-jarig lidmaatschap.

Wij zullen op vrijdag 2 december tijdens de avondmis op gepaste wijze afscheid nemen van onze Rinus.  We vinden het een mooie gedachte dat we dat nog voor hem en zijn familie kunnen doen.

Wij wensen de kinderen en kleinkinderen van Rinus heel veel sterkte in de komende tijd.

Bestuur, dirigent en leden

Harmonie De Vriendenkring.

rinus2

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Zaterdag 5 november 2016 heeft onze harmonie deelgenomen aan de Eerste Open Nederlandse Harmonie Kampioenschappen in Cultureel Centrum de Lawei in Drachten.  In de 4de Divisie Harmonie behaalde wij o.l.v. dirigent Geert Jacobs maar liefst 86 punten en werden derhalve;

NEDERLANDS KAMPIOEN!

De harmonie had concurrentie van 4 orkesten uit respectievelijk Dokkum, Joure, Leek en Noordwijk maar won uiteindelijk met ruime afstand de titel!

Een compliment mag uitgaan naar een groot aantal jeugdige leden die pas vanaf januari 2016 zijn toegetreden tot het groot orkest! Chapeau!!

Verder willen wij alle supporters bedanken die de reis naar Drachten hebben ondernomen of alles op afstand hebben gevolgd. Het heeft zeker bijgedragen aan ons succes!

Tijdens de prijsuitreiking werd onder de winnaars nog een cheque verloot t.w.v. € 550,- te besteden aan nieuw slagwerk. Onze voorzitter trok hierbij de winnende enveloppe! Bij thuiskomst werden we ontvangen door een grote supporters schare. Dank aan Sjaak van Onder de Linden en Monique voor het openstellen van MFC de Buun voor de “after party”!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Woensdag 12 oktober 2016 tijdens het werkbezoek met de VOC kreeg onze voorzitter Herman deze cheque overhandigd! Net als fanfare Les Montagnards werd de harmonie een bedrag van maar liefst 2.500 euro toebedeeld. Bedankt ondernemers en bestuur van de VOC!!!

14581584_1159921590773905_5360557154848460147_n

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Woensdag 14 2015 oktober bereikte ons het trieste nieuws dat ons Erelid Herman Lenssen opnieuw was getroffen door een hersenbloeding. Afgelopen maandagavond is Herman rustig ingeslapen.

Herman was vorig jaar 65 jaar lid van de harmonie. Hij kwam vaak luisteren naar een repetitie, wat was hij trots op Kayleigh en Megan, je zag hem dan genieten met een grote glimlach op zijn gezicht. Jaren heeft hij samen met Monique muziek gemaakt en de laatste paar jaar nog met Kayleigh erbij. Van 2001 tot 2003 waren ze met 3 generaties spelend lid van de Harmonie, iets wat nog nooit gebeurd was in de geschiedenis van de Harmonie.
Tijdens de proms in het Wellsmeer nam Herman afscheid als actieve muzikant en werd toen benoemd tot erelid.

Maar Herman was ook niet vies van werken. Als menig jonger lid met bloemen toppen na 5 minuten al pijn in de rug had ging Herman gewoon door, nie anstelle ik stond um 6 uur al slaaj te steke zei hij dan!

En de carnavalswagen bouwen. Wat genoot hij daarvan. Flauwekullen met de jeugd. Sigaartje erbij muziek aan en Herman was in zijn element
Na de optocht samen eten, Herman was erbij, hij kon met jong en oud.

Helaas liet zijn gezondheid hem de laatste jaren in de steek.
Hij kroop al door het oog van de naald tijdens ons 125 jarig jubileum in november 2013, hoewel sommige muzikanten daarvan denken dat Huub Coppers hem toen heeft ‘teruggestuurd’.

Maar helaas was deze laatste hersenbloeding teveel.
We zijn blij dat we hem en zijn vrouw Mariet nog een mooie serenade hebben mogen geven ter gelegenheid van hun gouden huwelijks feest in september jongstleden.
En trots zijn we dat hij maandag 19 oktober nog zijn ogen opende toen Kayleigh hem de opnamens van ons concours werk Crossroads liet horen. Hij had zaterdag nog met veel moeite tegen Monique gezegd 90 punten morgen.

Herman die 90 punten zijn ook voor jou!

Wij wensen Mariet, Monique, Graham, Kayleigh, Mackenzie en Megan heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

We hebben  tijdens de avondmis op gepaste wijze afscheid genomen van Herman.

Herman

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Seizoens afsluiting 12 juli 2015

In de Buun vond zondag 12 juli het laatste concert plaats voor de zomervakantie.
Samen met de blokfluiters en de percussie groep hebben we een mooi concert gegeven.
De blokfluiters hebben samen met de harmonie een special nummer gespeeld, Voor opa en oma.  Heel mooi gedaan.
Volgend jaar zullen 7 van de 12 blokfluiters doorstromen op een instrument van de Harmonie, 1 slagwerker,
2 klarinetten en 4 trompetten. 1 leerling gaat verder op guitaar. Wij wensen hun allemaal veel plezier hiermee.

Ook was er de Tinus Stevens trofee, dit jaar ging die naar Rick Daniels en Giel Valckx, proficiat samen.

Tussendoor werden er ook nog jubilarissen gehuldigd:

Megan Butt, 10 jaar lid
Allysha Humphrey, 10 jaar lid
Fieke Krebbers, 10 jaar lid
Marie Christine Cornelissen, 10 jaar lid
Ria Hubbers, 10 jaar lid
Andrea Hagens, 25 jaar lid
Mieke van Kuijck-Rijk, 25 jaar lid
Sandor Lemberg, 25 jaar lid
Ruud Mooren, 25 jaar lid

Allemaal van harte gefeliciteerd met jullie jubileum.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

In memoriam Harrie Derks

19 mei, ontvingen wij het droevige bericht van het overlijden van ons erelid Harrie Derks.
In 1934 werd Harrie als menneke van amper 10 lid van de harmonie. Hij speelde toen nog es-klarinet, maar stapte later over naar de saxofoon. Eerst alt, en nog later de tenorsax. Dit instrument heeft hij bespeeld tot 1995. Toen hij in dat jaar stopte als actief muzikant werd hij benoemd tot erelid. Die titel voerde hij met bijna net zoveel trots als de Koninklijke Onderscheiding die hij een jaar eerder mocht ontvangen.
Harrie vond het ghttp://www.vriendenkringwell.nl/wp-admin/post.php?post=906&action=editeweldig dat er ook in volgende generaties nog steeds muzikanten in de familie zijn. Ien, Anne en Femmie zullen ongetwijfeld met trots de familietraditie voortzetten.
In 2014 schreef Harrie geschiedenis: toen mochten we hem de zilveren FKM-gedenkpenning overhandigen voor zijn 80-jarig lidmaatschap. Een unieke mijlpaal, waarvan hij zichtbaar genoten heeft. We zijn erg dankbaar dat we dit samen met Harrie en zijn hele familie hebben mogen meemaken.

Tijdens de Avondmis op 22 mei zullen we Harrie op gepaste wijze herdenken en nog een laatste keer voor hem spelen.

We wensen Dina, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte in deze moeilijke tijden.

Bestuur, dirigent en leden
Harmonie De Vriendenkring.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

18 april
Jaarlijks gemeentelijk muziektoernooi, dit jaar voor het eerst in de Klaproos te Siebengewald.
Geert had al aangegeven dat hij deze datum niet beschikbaar was,dus hebben we opgetreden met onze oud dirigent Chris Cuppen.
De loting werd om 18:15 verricht en om 18:45 zaten we als eerste op de buhn.
We hebben ons concourswerk Crossroads ten gehore gebracht en het jurylid Rob Goorhuis beoordeelde onze uitvoering met het predikaat GOED.
Wij bedanken Chris Cuppen voor zijn inzet zodat we toch mee konden doen aan het gemeentetoernooi.
Wellerlooi kreeg het predikaat ruim voldoende
Bergen kreeg het predikaat goed
Afferden kreeg het predikaat heel mooi
Siebengewald kreeg het predikaat ruimvoldoende/goed

29 maart:
Eerste concert van het jeugdorkest van de gemeente Bergen olv. Bart Wolters.
Klik hier voor de foto’s

22 maart:
Rick Daniels wordt Limburgs Kampioen!

1 maart:
Zeer geslaagd solistenconcours met weer een dagwinnaares uit Well en wel Sam Teeuwen!
Klik hier voor de foto’s

15 februari:
Het begon toch weer te kriebelen!
Toch weer meegedaan aan de optocht van CV de Maasjoerts en een 2e prijs behaald!
Dinsdag 17 maart een serenade gebracht aan het boerenpaar Pierre en Diny Krebbers.
Klik hier voor de foto’s

8 februari:
Concerto Mosajoertsicus voor Laureaat Ger Koch
Klik hier voor de foto’s

80 jaar lid zijn van een vereniging is een unicum in onze vereniging en we zijn heel blij dat we Harry deze onderscheiding mochten uitreiken.
Wij feliciteren alle jubilarissen en hun partners, kinderen en kleinkinderen met hun jubileum.

Harmonie 054


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

9 juni, overlijden erelid Hay Deckers.

Afgelopen maandag bereikte ons het droevige bericht dat ons erelid Hay Deckers was overleden.
Hay begon zijn muzikale carriëre bij fanfare Nooit Gedacht in Wellerlooi, en niet lang daarna werd hij ook lid van onze harmonie.
Ook is Hay medeoprichter geweest van joekskapel Moi Zat.
Hay was een graag geziene gast bij onze concerten en ook kwam hij nog regelmatig naar de repetitie op donderdag avond.
De familienaam Deckers wordt nog steeds voortgezet op de ledenlijst in de persoon van zijn zoon Hans en sinds september ook van zijn kleindochter Meike.

Hay bedankt voor alles wat je voor onze vereniging en de Wellse gemeenschap hebt betekend.

We hebben op gepaste wijze afscheid genomen van Hay, tijdens de avondmis in de St Vituskerk.

Wij wensen de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met dit verlies.


_kfd7637

24 mei, overlijden erelid Herman Groenen.

Zaterdag 24 meibereikte ons het droevige bericht
dat ons erelid Herman Groenen was overleden.
Màn was dit jaar 65 jaar lid van onze vereniging.
Jaren speelde hij de 1e klarinet en zat vooraan in het orkest.
Nadat hij gestopt was als blazend lid bleef hij ons trouw bezoeken
als we een concert gaven in het dorp.
Op donderdag 29 mei hebben we op gepaste wijze afscheid genomen
van Màn tijdens de avondmis.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met dit verlies.

 


Man Groenen