Info bespelen instrument harmonie “de Vriendenkring”

Enkele regels over het gebruik van het instrument:

De meeste leerlingen hebben een instrument van de Harmonie. Dit instrument heb je te leen. De prijs van een instrument is minimaal 500 Euro, maar kan ook 5000 Euro zijn. Alle instrumenten staan  geregistreerd. Dit wil zeggen dat bij jouw naam het nummer van je instrument staat. Ruil dus nooit het instrument met dat van iemand anders, ook onderdelen van de instrumenten mogen niet geruild worden. Bij technische mankementen kun je terecht bij Ruud Mooren.
Ruud is te bereiken via mail : ruudmooren@gmail.com Hij zal dan een reparatieopdracht maken voor de reparateur. Probeer dus nooit zelf je instrument te maken.
Laat ook je leraar/lerares er niets aan doen.

Het opleidingstraject en de kosten:

Als je een instrument van de harmonie krijgt wordt je lid, de contributie is €75,- De penningmeester stuurt een rekening. Voor het lenen van alle spullen van de harmonie, zoals het instrument, de standaard, het uniform en noem maar op betaal je een borg van € 25,00. Na een jaar muziekles wordt je lid van de samenspeelgroep, en tussen het A en B-diploma in ga je bij het grote orkest. Ieder lid wordt geacht mee te doen aan dit traject
Betaal je geen contributie of wil je niet bij de samenspeelgroep of de grote harmonie dan ben je vanzelfsprekend geen lid meer van de harmonie en kun je ook geen gebruik maken van de HAFA-korting en van het instrument.

Onze leerlingenbegeleiding:

De Harmonie heeft een interne leerlingenbegeleider die bijna wekelijks de lessen bezoekt, en ook veel met de docenten overlegt, hij heet Jan Kessels. Jan is een lid met heel veel ervaring en hij weet dus alles van onze leerlingen en kan jullie helpen bij vragen over welk gebied dan ook! Zijn er vragen dan kun je hem bellen, 502318, hij helpt je graag verder.

Rietinstrumenten:

Bij aanvang van het seizoen krijg je 5 rietjes, daarna kunnen deze gekocht worden bij Bertie Krebbers, 0478-501879

Schades:

Kleine schades tot €250,- zijn voor eigen risico en worden niet door onze verzekering vergoed.
Deze kosten moeten wij dan helaas doorberekenen.

Het gebruik:

Zorg ervoor dat het instrumentenkoffer bij het openen op een stevige ondergrond staat, dat je instrument in de
pauze veilig staat zodat er niemand tegenaan loopt, en dat je onder het spelen geen kauwgom in je mond hebt die
in je instrument gaat zitten, Het instrument moet altijd gepoetst en drooggemaakt te worden na het gebruik.
Doe na het oefenen je instrument altijd terug in het koffer.

De samenspeelgroep:

Als je een jaar muziekles gehad hebt, ga je bij de samenspeelgroep. De samenspeelgroep heeft op woensdagavond repetitie van 18.45-1945 in de Buun. Dan ga je leren samenspelen en zul je ook ervaren hoe het is om een optreden te geven.

Het is belangrijk dat we je juiste email-adres hebben omdat we veel communiceren via mail of de site, bij wijziging geef je dit dus direct door aan hgtrothoff@home.nl

Ben dus zuinig op je instrument, want het is heel duur en heel breekbaar!!