Bevordering Blaasmuziek Gemeente Bergen oftewel BBGB

Hoe en waarom een muziekinstrument belangrijk is voor je ontwikkeling.

Wetenschappers tonen aan: Muziek maken is goed voor je ontwikkeling en voor je brein!
Muziek maken stimuleert de intelligentie, vermindert concentratieproblemen en verbetert de motoriek. Deskundigen zijn het erover eens: actief met muziek bezig zijn is heel goed voor kinderen. Kortom: muziek maken is hartstikke gezond.
Als je muziek maakt doe je continu een beroep op je brein. Je activeert in feite beide hersenhelften. De ene helft hangt vooral samen met gevoel terwijl de andere meer geënt is op het denken, het rationele. Doordat je beide hersenhelften veel traint, creëer je als het ware bepaalde vaardigheden. Je koppelt steeds. En dat is weer ontzettend goed voor de motoriek omdat je vaak tegengestelde bewegingen maakt. Hebt U er weleens bij stil gestaan welke lichamelijke inspanning het maken van muziek vergt? Voor het bespelen van een blokfluit moet een leerling:

• noten lezen bij het maken van muziek
• Het lezen omzetten in fijn motoriek door met de vingers de gaatjes op de blokfluit te sluiten
• Letten op het ritme
• Luisteren naar de zuiverheid en in groepsverband naar het samenspel
• De goede ademsteun geven
• Letten op lichaamshouding

Ook zal een kind dat aan muziek doet een beter ruimtelijk abstract inzicht ontwikkelen. Muziekles versterkt bovendien het verbaal geheugen.
Bovendien train je bij muziek je doorzettingsvermogen en sta je regelmatig op een podium, hier heb je in je latere leven heel veel aan.
Leest u dit artikel eens, dan wordt duidelijk welke belangrijke onderzoeken al plaatsgevonden hebben.

Kinderen en muziek, de ideale combinatie

Stichting BBGB (Bevordering Blaasmuziek Gemeente Bergen) opgericht in 2012.

De Stichting stelt zich ten doel de uitoefening van de amateur blaasmuziek en slagwerk in onze gemeente te bevorderen door:
• Bemiddeling in het muziekonderwijs tussen docenten en leerlingen.
• Werving van leden.
• De organisatie van aanverwante activiteiten gericht op muziekonderwijs; en
• De organisatie van activiteiten met betrekking tot de uitoefening van amateur blaasmuziek.

Een leerling die door bemiddeling van de Stichting muziekonderwijs volgt, wordt gesubsidieerd door de Stichting door middel van een financiële ondersteuning.
Financiële ondersteuning kan worden aangevraagd bij de Stichting indien de leerling aan de volgende 3 voorwaarden voldoet;
• Harmonie en Fanfare (HaFa) muziek onderwijs dat gericht is op het behalen van muziekdiploma’s van de Stichting.
• Leerlingen die lid zijn van de HaFa verenigingen van de gemeente Bergen.
• Muziek onderwijs dat gegeven wordt door een docent waarmee de Stichting samenwerkt.
• Leerlingen die niet ouder zijn dan 18 jaar.

De Stichting heeft een stichtingsbestuur, bestaande uit de volgende personen:

Jacob Knoops, namens fanfare Eendracht Siebengewald voorzitter
Lukas Wolters, namens fanfare Helpt Elkander Afferden secretaris
Margot Martens, namens fanfare Nooit Gedacht Wellerlooi penningmeester
Ien Derks, namens harmonie de Vriendenkring Well lid
Harm van Riswick, namens fanfare Les Montagnards Bergen lid

En nu….. je wilt een muziekinstrument gaan leren bespelen
Wat moet je nog meer weten als je op muziekles wilt via de Stichting BBGB

Hoe werken wij?

Vooropleiding basisvorming muziek
De basisvorming wordt door de lokale muziekvereniging geheel in eigen beheer gegeven. Je dient daarvoor contract op te nemen met de muziek coördinatoren van de vereniging in je dorp. De basisvorming wordt geadviseerd aan jonge leerlingen van de basisschool, groep 4 en 5. Het doel is op een speelse manier een aantal belangrijke muzikale basisvaardigheden te leren (o.a. notenlezen, blokfluit en ritmiek) om zo het bespelen van een instrument te vergemakkelijken. Na het afsluiten van de basisvorming, die meestal één jaar duurt, kan de leerling een muziekinstrument kiezen in overleg met de vereniging om zo de instrumentale opleiding te kunnen volgen.
Instrumentale opleiding
Als de leerling verder gaat met de instrumentale opleiding kiest hij een instrument uit bij de harmonie of fanfare. In principe wordt er gekozen voor klarinet, altsaxofoon, fluit, trompet, bugel of slagwerk, omdat dit de beste basisinstrumenten zijn. Na verloop van tijd kan de leerling dan overstappen op bijvoorbeeld een trombone, een bariton of een hobo.
In het begin zijn de laatstgenoemde instrumenten doorgaans te groot of te moeilijk. Als je het basisinstrument kunt bespelen is de overstap naar een ander instrument meestal in een paar weken geregeld. Overstappen naar een ander instrument gaat meestal in overleg met de vereniging. De muziekcoördinator is daarvoor het aanspreekpunt. Hij/ of zij zal voor jou bekijken wat wenselijk en mogelijk is.

De volgende docenten verzorgen muzieklessen bij de stichting BBGB:

Angelique Bindels Hobo
Luc Jansen Saxofoon
Colette Ermers Klarinet
Hans Simons Slagwerk
Monique Kersten-Rosengarter Slagwerk
Mayke Diepeveen Saxofoon
Stephan Moors Koperblaasinstrumenten
Eric Roefs Koperblaasinstrumenten
Geert Nellen Saxofoon
Marloes Berden Fluit
Henri Rijken Slagwerk
Geert Jacobs Koperblaasinstrumenten

Doorzettingsvermogen optimaliseren door toe te werken naar een examen en een diploma:

En dan ga je starten! Je hebt je instrument gekregen van de harmonie of de fanfare uit je dorp en via de muziekcoördinator heb je contact gelegd met één van de hiervoor genoemde docenten
De muzieklessen zijn volgens een landelijk vastgesteld leerplan uitgewerkt en getoetst. Je kunt het diploma A t/m D halen. We streven ernaar dat alle diploma’s worden behaald.
Ieder diploma duurt gemiddeld 2 jaar maar soms ook korter of langer, helemaal op maatwerk en afhankelijk van de vordering van de leerling. Onze ervaren docenten weten heel goed wanneer je klaar bent voor een examen!
De muzieklessen van de basisinstrumenten worden zoveel mogelijk in het dorp zelf gegeven. Iedere week kom je naar de muziekles, die 20 minuten duurt. Soms maakt de docent groepjes zodat je samen met een vriendinnetje of vriendje les hebt.
De lessen duren dan wel langer. Veel kinderen vinden dit vaak leuker, want dan kun je thuis ook samen oefenen.
In de lessen leer je niet alleen stapsgewijs naar een diploma toe te werken maar ook kun je gaan oefenen voor een solistenconcours of een leuk optreden. Je ouders mogen altijd komen kijken op de les en hebben een nauw contact met je docent.

De harmonie of fanfare uit je dorp zal je ook vragen om een keer op te komen treden zodat ze kunnen horen wat je al kunt.
Het is belangrijk om te weten dat je buiten de muziekles om ook thuis gaat oefenen en dat je na verloop van tijd in de samenspeelgroep of opleidingsorkest mee gaat doen!
Na een tijdje ben je klaar voor je eerste examen, het A-examen.
Het muziekexamen bestaat uit twee gedeeltes, een theorie en een praktijkexamen.
Voor het theorie-examen worden aparte theorielessen aangeboden. Theorie-examen nemen we meestal af in het jaar vóór het praktijkexamen
Voor het praktijkexamen vindt de voorbereiding in de muzieklessen plaats.
In het begin van het nieuwe schooljaar bepaalt de docent of een leerling examen kan en mag doen.
Een keer per jaar heeft de stichting een examendag waar alle leerlingen praktijkexamen doen onder toezicht van enkele vakdocenten en een waarnemer.
Aan het einde van je muziekopleiding (je D-examen) heb je de mogelijkheid om dit als een openbaar muziekexamen af te leggen. Je doet dit dan samen met je eigen harmonie of fanfare in een concert. Een heel bijzondere ervaring en de kroon op je werk!

Wat kost het?

De muzieklessen kosten ca. € 35,- per maand. Leerlingen betalen rechtstreeks aan de docent de muzieklessen en krijgen van onze stichting een tegemoetkoming. Hierdoor kunnen we dit bedrag realiseren.
Aanmelden voor de opleiding
Voor het aanmelden van een leerling: klik op bijgaande link. De PDF die zichtbaar wordt kunt u dan invullen en inleveren bij de vereniging.

Zijn er nog vragen? Neem dan gerust contact op met de muziekcoördinator van de vereniging uit uw dorp.
Well:
Ien Derks (BBGB) 0478-508285
Sabina Klabbers 0478-502914
Jan Kessels (06-28131954)

Afferden:
Lukas Wolters (BBGB) (06-25057897)
Monique Arntz (06-22637760)

Wellerlooi:
Margot Martens (BBGB) (06-10790800),
Marijke van Horen (0478-852116)

Bergen:
Harm van Riswick (BBGB) (06-12269353)
Miriam Derks (0485-342259).

Siebengewald:
Jacob Knoops (BBGB) (06-53705129),
Maria Verpoort (0485-441903)
Ineke Custers.